Zamówienia Publiczne

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn. "Letnie i zimowe utrzymanie w czystości płyty Starego Rynku i Placu Wolności w Poznaniu wraz z opróżnieniem koszy na odpady, konserwacją wybranych elementów małej architektury i utrzymaniem zieleni oraz zagospodarowaniem odpadów.

Pliki

otwarcie ofert informacja EP.ZP271-619 pdf

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10