Głównym zadaniem PFC jest ułatwianie produkcji filmowej, telewizyjnej i reklamowej w Poznaniu.

Poznan Film Commission (PFC) jest biurem filmowym Miasta Poznania, funkcjonującym w strukturach Estrady Poznańskiej – Instytucji Kultury Urzędu Miasta Poznania.

Praca PFC skupia się wokół:

Informowania

biuro udostępnia szereg danych o zasobach technicznych (baza sprzętu, firm i specjalistów), posiada bogatą bazę lokacji miejskich (wnętrza, apartamenty, plenery). Przekazuje również informacje związane z wymaganiami formalnymi stawianymi przez służby miejskie, procedurami związanymi z blokadą dróg, lotem dronów, ustala własność gruntu w obrębie granic administracyjnych miasta w kontekście poszukiwanej lokacji. Pomaga również logistycznie producentom w znalezieniu zakwaterowania, dostarczenia dodatkowych usług filmowych (casting, wynajem sprzętu, rekwizyty) i oraz pozostałych usług niezbędnych do produkcji filmowych (catering, transport).

Produkowania / koprodukowania

PFC pomaga w szybkim i sprawnym załatwianiu formalności oraz uzyskaniu uprawnień koniecznych do utworzenia konkretnego planu zdjęciowego (pisanie rekomendacji, wniosków, pism) na terenie Miasta Poznań i Metropolii Poznań, poprzez ścisłą współpracę z urzędnikami, jednostkami miejskimi oraz ościennymi gminami. W przypadku większych produkcji pośredniczy bezpośrednio w negocjacjach z jednostkami miejskimi lub prywatnymi zarządcami obiektów. PFC pomaga w wyszukiwaniu najlepszych lokalizacji filmowych (funkcja location scout), zdobywa odpowiednie zezwolenia (w trybie przyspieszonym) i ułatwia współpracę ze służbami mundurowymi (informacja do Policji, Straży Miejskiej, Straży Pożarnej).

Wspierania finansowego

poprzez Regionalny Fundusz Filmowy Poznań, który na zasadach koprodukcji przekazuje finanse na produkcje i postprodukcje projektów filmowych (informacji o warunkach udziela biuro PFC).

Promowania potencjału filmowego miasta

wśród producentów, reżyserów filmowych, scenografów, w Polsce i za granicą po przez udział w spotkaniach branżowych, festiwalach filmowych i konferencjach, targach lokacji filmowych.

Poznan Film Commission jest członkiem Krajowej Izby Producentów Audiowizualnych oraz ściśle współpracuje z Film Commission Poland.