Estrada Poznańska we współpracy z Muzeum Narodowym w Poznaniu koordynuje organizację oraz działania promocyjne poznańskiej Nocy Muzeów. Co roku, ponad 50 instytucji, galerii i innych organizacji przygotowuje specjalny program obejmujący kilkadziesiąt wydarzeń. 

W 2019 roku frekwencja wyniosła 72 000 osób.