Warsztat teatralno-plastyczny MOTANKI

Wspólnie z uczestnikami warsztatu stworzymy własne, unikatowe lalki. Tradycja starosłowiańska głosi, że lalki „MOTANKI” mają magiczną moc spełniania życzeń. Użyjemy w tym celu resztek materiałów, ubrań, nici, włóczek i sznurków, bez użycia igły. Tradycyjnie do ich tworzenia nie używa się nowych materiałów, tylko pozostałości tkanin, ubrań, z których można wyciąć skrawki. Wierzenia mówią o tym, że lalki te nie mogą mieć rysów twarzy, gdyż wtedy mogłyby uzyskać własną tożsamość i zająć się spełnianiem swoich życzeń...  

Podczas wykonywania lalki bardzo ważna jest intencja. Prosimy lalkę o spełnienie dla nas jakiegoś życzenia. Tak samo postępuje się, gdy Motankę prezentujemy komuś – dając ją, można pomyśleć o życzeniu dla osoby, dla której jest przeznaczona.  

Prowadzenie: Sława Tarkowska  

 

Wiek uczestników: od 5 lat 
Czas trwania: około 50 minut