Cykliczne, bezpłatne wydarzenia kulturalne, odbywające się na płycie poznańskiego Starego Rynku i sąsiadujących ulicach.

Projekt angażuje organizacje pozarządowe i podmioty prywatne do działania w przestrzeni miejskiej. Od czerwca do września zapraszamy na koncerty, przedstawienia teatralne dla dzieci i dorosłych, wystawy, spacery z przewodnikami oraz warsztaty artystyczne.

W 2019 roku w 70 wydarzeniach wzięło udział ponad 10 000 osób.