Premiera identyfikacji wizualnej PLACU KOLEGIACKIEGO

Od września opiekujemy się przestrzenią placu Kolegiackiego. To miejsce z  wyjątkową historią, która związana jest z początkami i czasami świetności naszego miasta. Ma on być przestrzenią wielofunkcyjną. Infrastruktura techniczna umożliwia organizację wydarzeń kulturalnych, jarmarków i festynów. Poprosiliśmy zatem Adama Kosika, ilustratora i miłośnika architektury oraz piesków, by zinterpretował to miejsce najlepiej jak potrafi. Oto identyfikacja placu Kolegiackiego. Pocztówki z poziomą i pionową wersją od dziś możecie otrzymać w punktach miejskich: CIR, CIK i PLOT. Mamy nadzieję, że podoba wam się równie mocno jak nam.

Identyfikacja wizualna: @adamkosik