Warsztaty Agnieszki Foryś

fot. Maciej Zakrzewski
www.maciejzakrzewski.com