XIX Wieczór Pastorałkowy z Opłatkiem i Poezją  p.t:? Bracia ,patrzcie jeno