Ewa Wycichowska - "Drzewo POZNANIA - owoce Ewy ( o działalności artystycznej, edukacyjnej i terapeutycznej Polskiego Teatru Tańca)?