Niezwykle zabawny spektakl osadzony w absurdzie porewolucyjnej rosyjskiej rzeczywistości