"Przybysze" Krzysztof Wodiczko | 26-27.11.2021
Przybysze
Krzysztof Wodiczko
26-27.11.2021, g. 18.00
akcja na Starym Rynku w Poznaniu

Krzysztof Wodiczko to jeden z najbardziej znanych i obecnych na świecie polskich artystów; tworzy sztukę, która  angażuje się w ważne społeczne i kulturowe problemy współczesnej globalnej cywilizacji. Kontekstem dla jego działań artystycznych jest miasto rozumiane jako przestrzeń publicznej debaty, badanie jego historycznych  pamięci, odczytywanie jego aktualnych komunikatów. Artysta zastanawia się nad kondycją współczesnej demokracji, uważa, że miarą jej jakości jest zdolność do przyjęcia obcych oraz opieka nad tymi, którzy są w niej najmniej uprzywilejowani.

Realizowany w Poznaniu projekt artystyczny Przybysze wykorzystuje do komunikacji międzykulturowej specjalnie przystosowane do tej roli drony. Artysta zamierza wykorzystać niezwykły sposób poruszania się maszyny do zwrócenia uwagi na ludzi postrzeganych jako „obcych” pojawiających się „znikąd” w oswojonych przez nas przestrzeniach.  Wprowadzenie przemieszczających się w powietrzu niezwykłych obiektów ma zwrócić uwagę na tych, którzy w naszym świecie starają się być niewidoczni, nie mają możliwości zabrania głosu i opowiedzenia o sobie. Pomimo dominującej w mediach negatywnej propagandy dotyczącej imigrantów, są oni stałym i wartościowym elementem polskiej rzeczywistości.

Artysta komentuje swoje działania w sposób następujący: „Sztuka z założenia, w swojej istocie, umożliwia przekazanie czegoś, co jest straszliwe, a dziwnie znajome. Jest tak dlatego, że sztuka jest częściowo prawdą i częściowo fikcją. Można stworzyć sytuację, w której ludzie zmierzą się także z własnymi strachami, z ich własnym absurdalnym zachowaniem, jeśli sztuka znajdzie na to formę. To nie jest przekaz bezpośredni, tylko pośredni.  Dzięki temu można jakoś powoli pojąć emocjonalnie i intelektualnie swoją własną sytuację wobec innych ludzi, na przykład wobec obcych. Szczególnie jeśli pojawi się tam nasza własna obcość jako element, który wyparliśmy. Z drugiej strony – tym, którzy nie mają głosu i nie mają szansy wypowiedzieć się, przekazać swoich doświadczeń czy wizji w nowym społeczeństwie, artysta może stworzyć również szansę, warunki i formy przekazu”.

W projekcie biorą udział imigranci z różnych krajów i kręgów kulturowych, którzy na krócej lub dłużej przybyli do Poznania. Niektórzy związali się z miastem  już kilkadziesiąt lat temu, inni mieszkają tu od niedawna. Są wśród nich także polscy muzułmanie, którzy choć urodzeni w naszym kraju,  traktowani są jak obcy. Projekt Przybysze oddaje im głos.

- Marek Wasilewski


kurator: Marek Wasilewski

współpraca techniczna: Krzysztof Kwiatkowski, Daniel Koniusz

operatorzy dronów: Michał Sawiński, Dawid Gut

organizatorzy: Galeria Miejska Arsenał, Estrada Poznańska

dziękujemy za współpracę: Muzułmańskie Centrum Kulturalno-Oświatowe w Poznaniu

„The project was originally commissioned and produced by More Art (moreart.org) as „Loro” in Milan, Italy (2019), and made possible through concept design and prototyping by Andy Trench of Vertspec with creative advisement by Nadav Assor (Providence, Rhode Island)”.