Idź, bo tak zdobędziesz dobro, Którego nie zdobędziesz.... Bądź wierny. Idź...