Prezentacja fragmentów monodramu Katarzyny Grocholi uhonorowanego Nagrodą Konkursu Dramaturgicznego TESPIS'2000 pod tytułem KOT MI SCHUDŁ w realizacji scenicznej MERKURY NA SCENIE