Zapraszamy na MY/MI/GRANCI czyli zajęcia, na których poznacie cudzoziemców mieszkających w Poznaniu i wspólnie z nimi stworzycie i zrealizujecie projekt w przestrzeni miasta, który przysłuży się mieszkającym w naszym mieście obcokrajowcom.

Zajęcia poprowadzą Albaraa, Anastasiia, Asia, Hacen, Joanna, Maciej, Marek, Ola, Samantha i Zachariah, z którymi wspólnie zrealizujemy Wasze pomysły z zakresu literatury i teatru, sportu, działań w przestrzeni miejskiej, czy street-workingu.

Spotkajcie się z nami:

8. maja, w godz. 11.45-14.00 lub 15.00-17.15 (w tym dniu zapewnimy Wam ciastka i napoje)

oraz

11. maja, w godz. 10.00-16.00 (w tym dniu zapewniamy Wam pyszny ciepły posiłek)

Do udziału w zajęciach zapraszamy młodzież w wieku 16-18 lat.

Aby wziąć udział w zajęciach wystarczy zapisać się za pomocą formularza dostępnego na stronie:
www.bit.ly/MyMiGranci

Każdy uczestnik i uczestniczka zajęć otrzyma zaświadczenie o uczestnictwie w zajęciach.

O prowadzących:

Albaraa - do Polski przyjechał z Jemenu jako student 6 lat temu. Tutaj poznał żonę, otworzył swój biznes i postanowił osiąść na stałe. Wolontariacko angażuje się w wiele inicjatyw, co pozwoliło mu odkryć w sobie talenty muzyczne, pedagogiczne, a nawet kulinarne. Stara się szerzyć ideę miłości i pokoju i szukać możliwości porozumienia pomiędzy ludźmi.

Anastasiia- ilustratorka z Ukrainy, studiuje grafikę projektową na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. We współpracy z Migrant Info Point robi infografiki dla emigrantów ze wschodu. Pisze pracę magisterską, w której porusza problematykę emigracji w sztuce. Na co dzień ilustruje książki dla dzieci, prowadzi warsztaty plastyczne i oprowadza zagranicznych turystów po Poznaniu.  

Asia- edukatorka, współinicjatorka wielu projektów prospołecznych, zaangażowana w działanie grup i incjatyw oddolnych takich jak m.in. Humans of Aleppo i Poznańska Garażówka.

Hacen - aktor teatralny i telewizyjny. W Polsce od 12 lat. Urodził się we Francji w rodzinie algierskich emigrantów. Wychował się w dwóch kulturach, posługując się dwoma językami: francuskim i arabskim. 

Joanna- adiunkt w Instytucie Slawistyki PAN, współfundatorka i wiceprezeska Fundacji Józefa Rotblata. Poetka, nauczycielka języka polskiego w Ogólnokształcącej Szkole Baletowej im. Olgi Sławskiej-Lipczyńskiej w Poznaniu. Ostatnio wydała „Miejsce i imię. Poeci niemieckojęzyczni żydowskiego pochodzenia”, „Słyszysz? Synagoga. Wychodząc spod poznańskiej synagogi przy Wronieckiej” oraz „Żuraw z origami. Opowieść o Józefie Rotblacie”. 

Maciej- trener, facylitator, psychoterapeuta. Angażuje się w działania społeczne na rzecz różnych mniejszości, a także prowadzi warsztaty i szkolenia dla organizacji pozarządowych. Pracuje w podejściu psychologii zorientowanej na proces Arnolda Mindella.

Marek- od siedemnastu lat mąż, ojciec trójki dzieci, były tenisista, organizator imprez sportowych, w wolnym czasie aktywista koncentrujący się na działaniach związanych z organizowaniem pomocy dla osób z doświadczeniem uchodźczym i uwrażliwianiem otoczenia na potrzeby tych ludzi. Organizator i pomysłodawca biegu Kilometry dla Morii oraz inicjatywy Pomagamy Sportowo.

Ola- członkini zarządu Fundacji Centrum Badań Migracyjnych, koordynatorka integracji społecznej i wolontariatu w Migrant Info Point w Poznaniu, edukatorka antydyskryminacyjna i wielokulturowa. Jest absolwentką programu Global-In Fellowship oraz członkinią sieci Global Changemakers Network. 

Samantha – urodzona i mieszkająca w Kanadzie, gdzie organizowała wydarzenia sportowe, do Poznania przyjechała studiować farmację na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu. 

Zachariah – Palestyńczyk urodzony i mieszkający w Kanadzie. Studiuje na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu. Chciałby nauczyć się polskiego. Interesuje się sportem.