W obszernej twórczości Mariana Hemara dają się wyodrębnić dwa nurty. Pierwszy z nich to szeroki zakres twórczości rozrywkowej, realizującej się we wspaniałych piosenkach, monologach i skeczach...