Koncert dla dzieci odbędzie się w Salach Prezydenckich CK Zamek.

Późnośredniowieczne muzyczne obrazy światów realnych i wymyślonych
( Machaut, G. da Firenze, J. da Bologna…)

Średniowieczna literatura i ikonografia, średniowieczne imaginarium, roi się od najdziwniejszych postaci ludzkich, półludzkich, zwierzęcych, mitologicznych i wziętych zupełnie nie wiadomo skąd. Pełno ich także w muzyce i właśnie o nich, grając na fletach i clavisimbalum, Corina Marti opowie najmłodszym słuchaczom.

Wykonawczyni:
Corina Marti – flety, clavisimbalum

Program:
Szalony Oseletto – o ptakach, zającach, jednorożcach i aniołach

Anonim
Ghaetta
Du’ançoliti

Guillaume de Machaut (ok. 1300 – 1377)
Quant je suis mis au retour

Anonim
(Bez tytułu)

Gherardello da Firenze (ok. 1320-5 – 1362/3)
Per non far lietto

Jacopo da Bologna (II poł. XIV w.) / Anonim
Aquila altera

Anonim
Saltarello
Redeuntes
Ja Falla
Saltarello