Pokaz eksperymentalnych filmów non camerowych zrealizowanych przez Juliana Józefa Antonisza