Najnowszy spektakl Teatru U Przyjaciół dzieje się w świecie bibliotekarzy, zamieszkałym przez księgi i ich opiekunów.