WOJCIECH PSZONIAK w spektaklu B E L F E R JEAN-PIERRE DOPAGNE. To historia nauczyciela licealnego, któremu przyszło uczyć literatury w szkole dla trudnej młodzieży