Akompaniator

Kameralna sztuka o ludzkich namiętnościach, pełna komizmu, tragikomizmu i nagłych zwrotów akcji.