Zamówienia publiczne

Zapytanie ofertowe

poligrafia

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na: Letnie i zimowe utrzymanie w czystości

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na: Letnie i zimowe utrzymanie w czystości płyt...

Przetarg nieograniczony na letnie i zimowe utrzymanie w czystości płyty Starego Rynku i Placu Wolności

Letnie i zimowe utrzymanie w czystości płyty Starego Rynku i Placu Wolności w Poznaniu wraz z opróżnianiem koszy na odpady, konserwacją wybranych elementów małej architektury i utrzymaniem zieleni oraz zagospodarowaniem odpadów.

ZAWIADOMIENIE - PONOWNY WYBÓR OFERTY

sukcesywna dostawa produktów poligraficznych dla Estrady Poznańskiej w Poznaniu

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ - fontanny 2014

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ - FONNTANNY 2014

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ NA sukcesywną dostawę produktów poligraficznych dla Estrady Poznańskiej 20

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ NA sukcesywną dostawę produktów poligraficznych dla Estrady Poznańskiej w Poznaniu

ODPOWIEDZI NA PYTANIA - 3.02.2014

Dotyczy:postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Sukcesywna dostawa produktów poligraficznych dla Estrady Poznańskiej w Poznaniu.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - produkty poligraficzne

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ NA wyk. usługi polegającej na nadzorze eksploatacyjnym oraz konserwacji

?Studnia Apolla?, ?Studnia Neptuna?, ?Studnia Marsa? mieszczących się na Starym Rynku w Poznaniu ? oraz ?Fontanny Hygei? i ?Fontanny Wolności? mieszczących się na Placu Wolności w Poznaniu