Zamówienia publiczne

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

„Remont dachu pokrytego dachówką budynku przy ul. Masztalarskiej 8 i 8A w Poznaniu wraz z opracowaniem projektu wykonawczego – etap I"

Dotyczy sprawy EP.ZP | 271-3 | 18

Informacja o unieważnieniu postępowania

Znak sprawy: EP.ZP/271-4.18

Informacja z otwarcia ofert

Znak sprawy: EP.ZP/217-3/18

Informacja z otwarcia ofert

Informacja do ogłoszenia nr 551664-N-2018 z dnia 2018-04-27 r. | Kino Muza

Informacja do ogłoszenia nr 551664-N-2018 z dnia 2018-04-27 r. | Kino Muza

Ogłoszenie o zamówieniu nr 559283-N-2018 z dnia 2018-05-17 r. | Estrada Poznańska


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Remont dachu pokrytego dachówką budynku przy ul. Masztalarskiej 8 i 8A w Poznaniu wraz z opracowaniem projektu wykonawczego – etap I.

Ogłoszenie nr 558875-N-2018 z dnia 2018-05-17 r. | Estrada Poznańska

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Remont izolacji przeciwwodnej części podziemnej w strefie podwórza budynku przy ul. Masztalarskiej 8 i 8A w Poznaniu wraz z opracowaniem projektu wykonawczego.

Wyniki ogłoszenia o zamówieniu I świadczenia usługi hotelowej I MFFA Animator

Wyniki ogłoszenia o zamówieniu I świadczenia usługi hotelowej I MFFA Animator