Zamówienia publiczne

Zarządzenie nr 39/2018

Zarządzenie nr 39/2018 
W sprawie zmiany treści regulaminu konkursu na opracowanie koncepcji modernizacji siedziby Estrady Poznańskiej przy ulicy Masztalarskiej 8 i 8A w Poznaniu "Nowa Masztalarska"

Zarządzenie w sprawie zmiany treści regulaminu konkursu na koncepcję modernizacji siedziby Estrady Poznańskiej „Nowa Masztalarska”

Zarządzenie w sprawie zmiany treści regulaminu konkursu na koncepcję modernizacji siedziby Estrady Poznańskiej „Nowa Masztalarska”

Zmiana zarządzenia w sprawie powołania członków Sądu Konkursowego konkursu „Nowa Masztalarska”

Zmiana zarządzenia w sprawie powołania członków Sądu Konkursowego konkursu „Nowa Masztalarska”

Informacja z otwarcia kopert dot. EP.ZP/271-8/18

Informacja z otwarcia kopert dot. EP.ZP/271-8/18

Znak sprawy: EP.ZP/271-7/18

Znak sprawy: EP.ZP/271-7/18 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: letnie i zimowe utrzymanie w czystości płyty Starego Rynku i Placu Wolności w Poznaniu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: letnie i zimowe utrzymanie w czystości płyty Starego Rynku i Placu Wolności w Poznaniu

Znak sprawy: EP.ZP/271-7/18 | Dotyczy przetargu nieograniczonego pn."Przebudowa Kina Muza w Poznaniu przy ulicy Święty Marcin 30 - kinotechnika"

Znak sprawy: EP.ZP/271-7/18 | Dotyczy przetargu nieograniczonego pn."Przebudowa Kina Muza w Poznaniu przy ulicy Święty Marcin 30 - kinotechnika"

Ogłoszenie o zamówieniu nr 641639-N-2018 z dnia 30 października 2018r

Przebudowa Kina Muza w Poznaniu przy ul. Święty Marcin 30 - kinotechnika

Znak sprawy: EP.ZP/271-5/18 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Remont izolacji przeciwwodnej części podziemnej w strefie podwórza

Znak sprawy: EP.ZP/271-5/18

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Remont izolacji przeciwwodnej części podziemnej w strefie podwórza

Znak sprawy EP.ZP/ 271-6/18 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty-Przebudowa piętra oficyny części parteru na sale audiowizualne wraz z instalacjami kina Muza.

Znak sprawy EP.ZP/ 271-6/18 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty- Przebudowa piętra oficyny części parteru na sale audiowizualne wraz z instalacjami kina Muza.