Zamówienia publiczne

KOMUNIKAT o wynikach kwalifikacji uczestników o dopuszczenie do udziału w konkursie "Nowa Masztalarska"

na opracowanie koncepcji architektonicznej modernizacji siedziby Estrady Poznańskiej.

Informacja o wyborze oferty na: letnie i zimowe utrzymanie w czystości płyty Starego Rynku i Placu Wolności w Poznaniu

Informacja o wyborze oferty na „letnie i zimowe utrzymanie w czystości płyty Starego Rynku i Placu Wolności w Poznaniu wraz z opróżnianiem koszy na odpady, konserwacją wybranych elementów małej architektury i utrzymaniem zieleni oraz zagospodarowaniem odpadów.”

Zarządzenie nr 39/2018

Zarządzenie nr 39/2018 
W sprawie zmiany treści regulaminu konkursu na opracowanie koncepcji modernizacji siedziby Estrady Poznańskiej przy ulicy Masztalarskiej 8 i 8A w Poznaniu "Nowa Masztalarska"

Zarządzenie w sprawie zmiany treści regulaminu konkursu na koncepcję modernizacji siedziby Estrady Poznańskiej „Nowa Masztalarska”

Zarządzenie w sprawie zmiany treści regulaminu konkursu na koncepcję modernizacji siedziby Estrady Poznańskiej „Nowa Masztalarska”

Zmiana zarządzenia w sprawie powołania członków Sądu Konkursowego konkursu „Nowa Masztalarska”

Zmiana zarządzenia w sprawie powołania członków Sądu Konkursowego konkursu „Nowa Masztalarska”

Informacja z otwarcia kopert dot. EP.ZP/271-8/18

Informacja z otwarcia kopert dot. EP.ZP/271-8/18

Znak sprawy: EP.ZP/271-7/18

Znak sprawy: EP.ZP/271-7/18 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty