WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „świadczenie usługi utrzymania w ciągłym porządku i czystości biura Estrady Poznańskiej (I, II i III piętro), Sceny na Piętrze, Galerii OKO/UCHO, Foyer, pomieszczeń Kina Muza, Dom Tramwajarza i dozorcy w Estradzie Poznańskiej.”

Pliki