Ogłoszenie o zamówieniu I świadczenia usługi hotelowej I MFFA Animator

Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie usługi społecznej ( według procedury określonej w art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych) - w przedmiocie świadczenia usługi hotelowej.

POBIERZ DOKUMENT

Pliki