Informacji z otwarcia ofert, Znak sprawy: EP.ZP/271-5/19

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn. „Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w klatkach schodowych w budynku przy ul. Masztalarskiej 8 i 8A w Poznaniu.”

Pliki