​Informacja z otwarcia ofert: letnie i zimowe utrzymanie w czystości płyty Starego Rynku i Placu Wolności w Poznaniu

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn. „Letnie i zimowe utrzymanie w czystości płyty Starego Rynku i Placu Wolności w Poznaniu wraz z opróżnianiem koszy na odpady, konserwacją wybranych elementów małej architektury i utrzymaniem
zieleni oraz zagospodarowaniem odpadów”

Pliki