Zamówienia publiczne

Ogłoszenie nr 514000-N-2019 z dnia 2019-02-14

dot. Remont dachu pokrytego dachówką budynku przy ul. Masztalarskiej 8 i 8A w Poznaniu wraz z opracowaniem projektu wykonawczego – etap II

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty | znak sprawy: EP.ZP/271-1/19

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty | znak sprawy: EP.ZP/271-1/19

Informacja z otwarcia ofert: Znak sprawy: EP.ZP/271-1/19

dot. przetargu nieograniczonego pn. „świadczenie usługi utrzymania w ciągłym porządku i czystości biura Estrady Poznańskiej (I, II i III piętro), Sceny na Piętrze, Galerii OKO/UCHO, Foyer, pomieszczeń Kina Muza, Dom Tramwajarza i dozorcy w Estradzie Poznańskiej.”

KOMUNIKAT o wynikach kwalifikacji uczestników o dopuszczenie do udziału w konkursie "Nowa Masztalarska"

na opracowanie koncepcji architektonicznej modernizacji siedziby Estrady Poznańskiej.