W 2019 roku w naszych inicjatywach udział wzięło ponad 130 000 osób.