W 2007 roku przypadają dwie rocznice: 750. śmierci Przemysła I księcia wielkopolskiego oraz 750. urodzin Przemysła II księcia wielkopolskiego i króla Polski.