Totus tuus- Słudze Bożemu - Janowi Pawłowi II na 88 rocznicę urodzin śpiewają "Poznańskie Słowiki"