​Kongres Autonomia

Odbywający w dniach od 30 czerwca do 2 lipca w Poznaniu Kongres Autonomia to cykl wykładów i interdyscyplinarnych wydarzeń kulturalnych. W czasach fundamentalnych zmian o charakterze globalnym, związanych m. in. z rewolucją cyfrową, zmianami klimatycznymi oraz coraz większą rolą sztucznej inteligencji, AUTONOMIA odpowiada na pytanie o nowe możliwości bycia sobą. Kongres jest częścią nowego projektu Stowarzyszenia Korporacja Teatralna, będącego połączeniem seminariów z udziałem specjalistów z dziedzin ekonomii, prawa i nauk społecznych z działaniami związanymi ze sztuką performatywną i wizualną.

W ramach wydarzenia odbędą się otwarte wykłady i wydarzenia muzyczne w przestrzeniach Starego Rynku w Poznaniu (Scena Quadro i Sala Renesansowa), wystawa plenerowa na Placu Wolności, seminaria w Hotelu NH Poznań oraz wydarzenia towarzyszące. Dodatkowo, zaprezentowany zostanie Showroom AUTONOMII w Galerii Miejskiej Arsenał, w którym będzie można nabyć specjalnie zaprojektowany na potrzeby wydarzenia „produkt”.

Projekt ma charakter otwarty – każdy może wziąć udział w Kongresie AUTONOMII i stać się jej członkiem. Jedynym warunkiem udziału będzie rejestracja na stronie internetowej projektu (www.autonomia.care) i pobranie specjalnego pakietu startowego w Showroomie Autonomii, który umożliwi wzięcie udziału w poszczególnych wydarzeniach Kongresu.