Zamówienia publiczne

Przetarg nieograniczony na letnie i zimowe utrzymanie w czystości płyty Starego Rynku i Placu Wolności

Letnie i zimowe utrzymanie w czystości płyty Starego Rynku i Placu Wolności w Poznaniu wraz z opróżnianiem koszy na odpady, konserwacją wybranych elementów małej architektury i utrzymaniem zieleni oraz zagospodarowaniem odpadów.