Zamówienia publiczne

Sukcesywna dostawa produktów poligraficznych dla Estrady Poznańskiej w Poznaniu 2014

Numer ogłoszenia: 5054 - 2014; data zamieszczenia: 07.01.2014

LETNIE I ZIMOWE UTRZYMANIE W CZYSTOŚCI PŁYTY STAREGO RYNKU W POZNANIU

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY STARY RYNEK

LETNIE I ZIMOWE UTRZYMANIE W CZYSTOŚCI PŁYTY PLACU WOLNOŚCI W POZNANIU

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY PLAC WOLNOŚCI

Wykonanie usługi polegającej na nadzorze eksploatacyjnym oraz konserwacji i utrzymanie rzeźb, mis i urządzeń fontann.

Wykonanie usługi polegającej na nadzorze eksploatacyjnym oraz konserwacji i utrzymanie rzeźb, mis i urządzeń fontann:

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ - STARY RYNEK!

letnie i zimowe utrzymanie w czystości płyty Starego Rynku w Poznaniu wraz z opróżnianiem i konserwacją koszy na odpady

Letnie i zimowe utrzymanie w czystości płyty placu Wolności w Poznaniu wraz z opróżnianiem i konserwacją koszy na odpady

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamów...