Zamówienia publiczne

​Letnie i zimowe utrzymanie w czystości płyty Starego Rynku i Placu Wolności w Poznaniu

Letnie i zimowe utrzymanie w czystości płyty Starego Rynku i Placu Wolności w Poznaniu wraz z opróżnianiem koszy na odpady, konserwacją wybranych elementów małej architektury i utrzymaniem zieleni oraz zagospodarowaniem odpadów.termin składania ofert: 3/12/2015

Zapytanie ofertowe

poligrafia

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na: Letnie i zimowe utrzymanie w czystości

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na: Letnie i zimowe utrzymanie w czystości płyt...

Przetarg nieograniczony na letnie i zimowe utrzymanie w czystości płyty Starego Rynku i Placu Wolności

Letnie i zimowe utrzymanie w czystości płyty Starego Rynku i Placu Wolności w Poznaniu wraz z opróżnianiem koszy na odpady, konserwacją wybranych elementów małej architektury i utrzymaniem zieleni oraz zagospodarowaniem odpadów.