Zamówienia publiczne

Informacja o zmianie terminów konkursu „Nowa Masztalarska”

dot. zmiany terminów w II etapie konkursu na koncepcję modernizacji siedziby Estrady Poznańskiej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty znak sprawy: EP.ZP/271-2/19

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn. „Remont dachu pokrytego dachówką budynku przy ul. Masztalarskiej 8 i 8A w Poznaniu wraz z opracowaniem projektu wykonawczego – etap II"

INFROMACJA Z OTWARCIA OFERT dot. EP.ZP/271-2/19

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn. „Remont dachu pokrytego dachówką budynku przy ul. Masztalarskiej 8 i 8A w Poznaniu wraz z opracowaniem projektu wykonawczego – etap II”

Ogłoszenie nr 514000-N-2019 z dnia 2019-02-14

dot. Remont dachu pokrytego dachówką budynku przy ul. Masztalarskiej 8 i 8A w Poznaniu wraz z opracowaniem projektu wykonawczego – etap II

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty | znak sprawy: EP.ZP/271-1/19

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty | znak sprawy: EP.ZP/271-1/19

Informacja z otwarcia ofert: Znak sprawy: EP.ZP/271-1/19

dot. przetargu nieograniczonego pn. „świadczenie usługi utrzymania w ciągłym porządku i czystości biura Estrady Poznańskiej (I, II i III piętro), Sceny na Piętrze, Galerii OKO/UCHO, Foyer, pomieszczeń Kina Muza, Dom Tramwajarza i dozorcy w Estradzie Poznańskiej.”