Zamówienia publiczne

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty | znak sprawy: EP.ZP/271-1/19

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty | znak sprawy: EP.ZP/271-1/19

Informacja z otwarcia ofert: Znak sprawy: EP.ZP/271-1/19

dot. przetargu nieograniczonego pn. „świadczenie usługi utrzymania w ciągłym porządku i czystości biura Estrady Poznańskiej (I, II i III piętro), Sceny na Piętrze, Galerii OKO/UCHO, Foyer, pomieszczeń Kina Muza, Dom Tramwajarza i dozorcy w Estradzie Poznańskiej.”

KOMUNIKAT o wynikach kwalifikacji uczestników o dopuszczenie do udziału w konkursie "Nowa Masztalarska"

na opracowanie koncepcji architektonicznej modernizacji siedziby Estrady Poznańskiej.

Informacja o wyborze oferty na: letnie i zimowe utrzymanie w czystości płyty Starego Rynku i Placu Wolności w Poznaniu

Informacja o wyborze oferty na „letnie i zimowe utrzymanie w czystości płyty Starego Rynku i Placu Wolności w Poznaniu wraz z opróżnianiem koszy na odpady, konserwacją wybranych elementów małej architektury i utrzymaniem zieleni oraz zagospodarowaniem odpadów.”