Ogłoszenie nr 514000-N-2019 z dnia 2019-02-14

Ogłoszenie o zamówieniu: Remont dachu pokrytego dachówką budynku przy ul. Masztalarskiej 8 i 8A w Poznaniu wraz z opracowaniem projektu wykonawczego – etap II

Ogłoszenie nr 514000-N-2019 z dnia 2019-02-14 r. dot. Remont dachu pokrytego dachówką budynku przy ul. Masztalarskiej 8 i 8A w Poznaniu wraz z opracowaniem projektu wykonawczego – etap II

Pliki