Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty znak sprawy: EP.ZP/271-2/19

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty znak sprawy: EP.ZP/271-2/19

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn. „Remont dachu pokrytego dachówką budynku przy ul. Masztalarskiej 8 i 8A w Poznaniu wraz z opracowaniem projektu wykonawczego – etap II

Pliki