Informacja o udzieleniu zamówienia

Dotyczy: postępowania na wykonanie usługi społecznej (według procedury określonej w art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych) – w przedmiocie zamówienia pn.: „Wykonanie usługi hotelowej (nocleg + śniadanie) w dniach od 21 do 29 maja 2017 r.”

Pliki