Nowa Masztalarska

Nowa Masztalarska - Wyniki I etapu konkursu | opis wizji

Sąd Konkursowy konkursu na opracowanie koncepcji modernizacji siedziby Estrady Poznańskiej "Nowa Masztalarska" w dniu 23 stycznia dokoła oceny Wizji nadesłanych przez Uczestników Konkursu. 


Wyniki prezentuje poniższa tabela:

KLIK