Nowa Masztalarska

Nowa Masztalarska - Wyniki I etapu konkursu | portfolio

Sąd Konkursowy konkursu na opracowanie koncepcji modernizacji siedziby Estrady Poznańskiej „Nowa Masztalarska” w dniu 22 stycznia dokonał oceny nadesłanych przez Uczestników Konkursu portfolio. 

Wyniki prezentuje poniższa tabela:
KLIK

Wszystkie informacje dotyczące konkursu znajdują się na stronie dedykowanej konkursowi:


www.nowamasztalarska.poznan.pl