Lato z Estradą

LATO Z ESTRADĄ 2018 jest kontynuacją ubiegłorocznej działalności kulturalnej Estrady Poznańskiej, realizowanej w przestrzeniach publicznych poszczególnych dzielnic Miasta, ze szczególnym uwzględnieniem tych obszarów, gdzie brakuje ośrodków kultury bądź ogólnodostępnej oferty kulturalnej.

W tym roku powstała strona internetowa dedykowana wydarzeniom odbywającym się w ramach projektu:

www.latozestrada.poznan.pl

Celem przedsięwzięcia jest też popularyzacja wśród okolicznych mieszkańców przestrzeni publicznych jako miejsca spotkań i spędzania czasu wolnego, integracja lokalnych społeczności przez wspólne uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych a w dalszej perspektywie inspirowanie lokalnych inicjatyw.

Przy realizacji naszego przedsięwzięcia ściśle współpracujemy z przedstawicielami mieszkańców – Radami Osiedli i lokalnymi placówkami oświatowymi, z którymi konsultujemy ofertę programową, terminy i lokalizacje poszczególnych działań.

Oferta kulturalna, jaką proponujemy jest bardzo zróżnicowana a terminy organizacji wydarzeń w poszczególnych dzielnicach zaplanowane są tak, by stworzyć możliwość uczestnictwa w nich wszystkim zainteresowanym osobom. Służy temu też nasza kampania promocyjna, realizowana m.in. w środkach komunikacji miejskiej i na nośnikach wielkoformatowych, której uzupełniniem są lokalne kampanie prowadzone w poszczególnych dzielnicach i w mediach społecznościowych.

Na wszystkie imprezy wstęp wolny.

Tegoroczne LATO Z ESTRADĄ, realizowane od połowy maja do połowy września, obejmuje następujące dzielnice i działania:

STARE MIASTO – Piknik Staromiejski na Teatralce

ŁAZARZ – Festyn na Rynku Łazarskim

GÓRCZYN – Górczyńskie Kulturobranie 2018
Kontynuacja ubiegłorocznych letnich, rodzinnych warsztatów kulturalnych (plastycznych, teatralnych, muzycznych, fotograficznych, rękodzielniczych)

ŚWIERCZEWO – Wakacje w Forcie
Plenerowe projekcje filmowe oraz animacje multikulturowe, organizowane na Majdanie Fortu IX, przy współpracy z Muzeum Walk Niepodległościowych

RATAJE – Ratajskie Fajfy
Plenerowe koncerty muzyki popularnej różnych nurtów, połączone z pokazami i nauką tańca oraz animacjami dla dzieci;

PIĄTKOWO – Wakacje z Blokami
Kontynuacja ubiegłorocznego cyklu działań w Osiedlowym Namiocie Kultury (warsztaty artystyczne, spotkania, dyskusje, koncerty, projekcje filmowe, potańcówki)

NARAMOWICE – Letnie Kino Familijne na Północy Poznania
Projekcje kina plenerowego oraz rodzinne animacje i warsztaty kulturalne

MORASKO – Festyn Morasko

SMOCHOWICE – Rekreacja na Smochowicach
Kontynuacja ubiegłorocznego projektu „Jeżyckie Kino Plenerowe”, w ramach której odbędzie się 11 projekcji plenerowych, poprzedzonych warsztatami lub spektaklami dla dzieci i młodzieży oraz 2-dniowy Festiwal/Festyn muzyczny SMOCHY FEST

KIEKRZ – Kierski Festiwal
3- dniowa impreza dorocznie organizowana przez Radę Osiedla Kiekrz z mocnym wsparciem mieszkańców

ANTONINEK/ZIELINIEC/KOBYLEPOLE – Kulturalne Lato AZK 2018
Kontynuacja ubiegłorocznego projektu kulturalnego; cykl imprez takich jak: warsztaty artystyczne, potańcówki, kino plenerowe, koncerty