Konkurs ofert na prowadzenie handlu pamiątkami w roku 2019

Estrada Poznańska ogłasza konkurs na prowadzenie handlu pamiątkami w roku 2019.

Szczegóły:

Zakładka: MIEJCA - STARY RYNEK