Projekt centrum

PROJEKT CENTRUM – STARY RYNEK i PLAC WOLNOŚCI

Estrada Poznańska administruje przestrzeniami, które funkcjonują w samym sercu miasta. Te zakorzenione w historii Poznania place dla wielu wiążą się z letnimi koncertami, spektaklami, jarmarkami i festiwalami.

Naszym zamiarem jest, aby przestrzenie te zachęcały do spędzania w nich czasu,
aby były OTWARTE NA UŻYTKOWNIKA, ZASKAKIWAŁY GO, ZACHĘCAŁY DO ZATRZYMANIA SIĘ, PRZYJRZENIA KOLEJNYM ODSŁONOM, SKORZYSTANIA Z DZIEJĄCYCH SIĘ WYDARZEŃ, SPOTKANIA INNYCH LUDZI.

Działamy w obszarze animacji, zarządzania i administracji. Planujemy utrzymywać zawiązane współprace, rozwijać obecną ofertę kulturalną, a dodatkowo wytwarzać nowe tradycje i „sytuacje miejskie” – nowe wymiary centralnych przestrzeni Poznania.

PROJEKT CENTRUM, CZYLI DZIAŁANIA W OBSZARZE ANIMACJI I ZARZĄDZANIA

 1. ANIMOWANIE PRZESTRZENI STAREGO RYNKU I PLACU WOLNOŚCI: organizowanie autorskich wydarzeń kulturalnych oraz udostępnianie centralnych przestrzeni miasta innym podmiotom
 2. FUNKCJONOWANIE OGRÓDKÓW GASTRONOMICZNYCH, STRAGANÓW I DODATKOWEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
 3. PUBLICZNA KOMUNIKACJA ORAZ UDZIAŁ W PRACACH KONCEPCYJNYCH DOTYCZĄCYCH ZAŁOŻEŃ FUNKCJONALNYCH I WIZUALNYCH PRZESTRZENI PUBLICZNYCH

DZIAŁANIA ADMINISTRACYJNE

 1. UTRZYMANIE W CZYSTOŚCI NAWIERZCHNI, ZIELENI, ARCHITEKTURY

    2. FUNKCJONOWANIE FONTANN i MAŁEJ ARCHITEKTURY

    3. REGULARNE REMONTY

    4. INWESTYCJE

   W 2017 i 2018 roku przedstawiciele Projektu Centrum/Estrady Poznańskiej są członkami Zespołów ds. modernizacji Starego Rynku oraz ds. uchwały Park Kulturowy Stare Miasto.

   W naszych działaniach współpracujemy z Urzędem Miasta, instytucjami  i organizacjami miejskimi, fundacjami i stowarzyszeniami, przedsiębiorcami, służbami miejskimi i porządkowymi - działającymi na potrzeby Starego Rynku i Placu Wolności. Jesteśmy otwarci na sugestie i konstruktywne uwagi dotyczące funkcjonowania tych centralnych przestrzeni Poznania, szczególnie w zakresie ich rozwoju kulturalno-społecznego.

   Sprawy bieżące:

   -zakłócanie porządku publicznego i ciszy nocnej: Straż Miejska Miasta Poznaniu: http://www.sm.poznan.pl
   - zgromadzeń publicznych: Centrum Zarządzania Kryzysowego: http://www.czk.pl/
   - uzyskiwanie pozwolenia na wjazd na płytę Starego Rynku niezwiązanych z wydarzeniami administrowanymi przez Estradę: Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu: http://www.zdm.poznan.pl/


   ZESPÓŁ

   Katarzyna Chrobak
   +48 61 852 88 33, wew. 52
   +48 577 879 900
   k.chrobak@estrada.poznan.pl

   Marcelina Drzymała
   + 48 537 465  000
   m.drzymala@estrada.poznan.pl

   Natalia Pakuła
   +48 61 852 88 33, wew. 52
   n.pakula@estrada.poznan.pl

   Anna Gruszczyńska
   +48 61 852 88 33, wew. 52
   +48 690 985 700
   a.gruszczynska@estrada.poznan.pl