Plac Wolności


Estrada Poznańska od początku 2013 roku jest administratorem Placu Wolności.
Odpowiadamy za utrzymanie czystości, prowadzimy bieżące prace konserwacyjne i koordynujemy działalność prowadzoną na Placu. Dokładamy starań, by Plac Wolności stał się miejscem atrakcyjnym, przyjaznym i otwartym na użytkowników.

W naszych działaniach współpracujemy z Urzędem Miasta, służbami miejskimi i porządkowymi, przedsiębiorcami, instytucjami i stowarzyszeniami działającymi przy Placu Wolności.
Jesteśmy otwarci na sugestie, uwagi i konstruktywną współpracę z każdym, komu bliskie jest to miejsce.
Prowadzenie działalności na Placu Wolności
Wniosek o przeprowadzenie wydarzenia na Placu Wolności powinien być złożony min. 30 dni przed planowaną datą realizacji.

Uzyskanie zgody uzależnione jest od harmonogramu wydarzeń i dostępności powierzchni na Placu Wolności.

Stary Rynek i plac Wolności to dwa najbardziej reprezentacyjne i cenne historycznie miejsca w Poznaniu, stanowiące jego wizytówkę. Z tego względu Miasto Poznań selekcjonuje odbywające się w tych przestrzeniach wydarzenia pod względem społecznej wartości i atrakcyjności oraz wymaga od ich organizatorów szczególnej dbałości o jakość i estetykę.

Do pobrania: Wytyczne podstawowe dotyczące organizacji wydarzeń na Starym Rynku i placu Wolności.

KONTAKT

Katarzyna Chrobak
+48 61 852 88 33, wew. 52
+48 577 879 900
k.chrobak@estrada.poznan.pl

Anna Gruszczyńska
+48 61 852 88 33, wew. 52
+48 690 985 700
a.gruszczynska@estrada.poznan.pl