Plac Wolności

Estrada Poznańska od początku 2013 roku jest administratorem Placu Wolności.
Odpowiadamy za utrzymanie czystości, prowadzimy bieżące prace konserwacyjne i koordynujemy działalność prowadzoną na Placu. Dokładamy starań, by Plac Wolności stał się miejscem atrakcyjnym, przyjaznym i otwartym na użytkowników.
W naszych działaniach współpracujemy z Urzędem Miasta, służbami miejskimi i porządkowymi, przedsiębiorcami, instytucjami i stowarzyszeniami działającymi przy Placu Wolności.
Jesteśmy otwarci na sugestie, uwagi i konstruktywną współpracę z każdym, komu bliskie jest to miejsce.
Prowadzenie działalności na Placu Wolności
Wniosek o przeprowadzenie wydarzenia na Placu Wolności powinien być złożony min. 30 dni przed planowaną datą realizacji. Uzyskanie zgody uzależnione jest od harmonogramu wydarzeń i dostępności powierzchni na Placu.

Realizacja wystaw na Placu Wolności
Serdecznie zachęcamy szkoły, instytucje kultury i edukacyjne, stowarzyszenia i podmioty o profilu non-profit do realizacji wystaw na Placu Wolności.
Charakter wystaw: niekomercyjny, mający na celu prezentację prac uczniów, studentów, dorobku lub historii instytucji, członków stowarzyszenia itp., z wyłączeniem wystaw o profilu promocyjnym i komercyjnym.
Poziom merytoryczny i graficzny wystaw musi odpowiadać randze centralnej i historycznej przestrzeni miejskiej.
Rekomendowany czas trwania wystaw: 2 tygodnie.
Ze względu na imprezy odbywające się na Placu Wolności, zorganizowanie wystawy będzie możliwe w terminie i lokalizacji wskazanej przez Estradę Poznańską.
Wymagania wobec organizatorów wystaw:
- zapewnienie stojaków/stelaży wystawowych spełniających wymogi bezpieczeństwa określone przepisami prawa. Stojaki powinny być estetyczne, stabilne, wpisujące się w charakter nieruchomości,
- uzgodnienie tematyki, terminu, lokalizacji wystawy oraz wyglądu stojaków wystawowych z Estradą Poznańską,
- montaż i demontaż wystawy,
- ubezpieczenie wystawy,
- podpisanie umowy najmu przestrzeni na organizację wystawy.
Wszystkim podmiotom spełniającym w/w wymogi, gwarantujemy symboliczną odpłatność za zajęcie terenu na organizację wystawy.
Podmioty chętne do realizacji wystaw, prosimy o kontakt w celu uzgodnienia szczegółów.

Kontakt:
Magdalena Popławska
Kierowniczka Projektu Centrum
tel. 61 852 88 33 w.50
e-mail: m.poplawska@estrada.poznan.pl